The only logistics software to fit on your business

header1.jpg

ICT Office Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, module Algemeen, Module 1 Licentie voor programmatuur,  Module 2 Ontwikkeling van programmatuur, Module 3 Onderhoud van programmatuur, Module 8 Opleidingen en trainingen, 
Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement, Module 10 Overige diensten,  gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de ICT~Office
Voorwaarden ontvangen te hebben op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming, en met de ICT~Office Voorwaarden akkoord te gaan.

Download hier de volledige ICT Voorwaarden

Fiton gecertificeerd ISO 9001 en 27001!

Met een steeds verder groeiende business en grotere, internationalere klanten, werd ISO voor Fiton een must. In 2018 werd dit voor Angret Bruil, Security & Quality Officer, haar hoofdtaak.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is wereldwijd dé erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement zorgt voor een goede beheersing van de organisatie en dat de producten of diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen, verwachtingen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 beschrijft hoe een organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. Hierbij valt te denken aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak. “Als eerste werd ISO 9001, keurmerk voor kwaliteitsmanagement opgezet. Met het ISO 9001-certificaat voldoen de processen van Fiton aan de internationale normen van kwaliteit. Door de toegenomen vraag van klanten naar ISO 27001 was dit een logisch gevolg. Waar het ISO 9001-certificaat al veel ondervangt, komt er bij ISO 27001 veel kijken qua informatiebeveiliging. Door de invoering van de AVG is er al veel afgedekt, maar het gaat behoorlijk verder. In Nederland zijn slechts 900 bedrijven ISO 27001 gecertificeerd. Wij zijn trots hier 1 van te zijn.” aldus Angret Bruil, Security & Quality Officer.

After Implementation

After implementation Fiton offers remote support, on-site consultancy and engineering. Because of the use of globally applied technology, project management procedures and no-nonsense communication you are only provided with the information that’s necessary for you.  Fiton has developed its products entirely in Oracle technology and based on this qualification Fiton may carry the 'Powered by Oracle' logo.

The golden key

The need to understand your business processes and to manage reliable technology is the Golden Key for partnership in a dynamic logistical environment. Fiton is equipped to be your library for technological and logistical knowledge.

We hope to serve you with our Fit on the Wish software solutions.

Sincerely yours
Fiton – Fit on the Wish software solutions

Our customers

Webdesign: Rex Media