The only logistics software to fit on your business

header7.jpg

ICT Office Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, module Algemeen, Module 1 Licentie voor programmatuur,  Module 2 Ontwikkeling van programmatuur, Module 3 Onderhoud van programmatuur, Module 8 Opleidingen en trainingen, 
Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement, Module 10 Overige diensten,  gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de ICT~Office
Voorwaarden ontvangen te hebben op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming, en met de ICT~Office Voorwaarden akkoord te gaan.

Download hier de volledige ICT Voorwaarden

Our customers

Webdesign: Rex Media