The only logistics software to fit on your business

header7.jpg

dinsdag, 30 juli 2019 08:52

Fiton migreert zijn logistiek software platform naar Oracle Cloud Infrastructuur

Om aan de gewenste capaciteitsvraag te kunnen blijven voldoen is het Fiton cloud platform gemigreerd naar het high performance OCI. Met deze cloud infrastructuur als basis is Fiton, als grootste douane aangifte hub van Nederland, in staat eindgebruikers en onderliggende processen met maximale performance nu en in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen.

Zowel front-end / database alsmede hardware technologie en de serviceprovider zijn allemaal Oracle, hierdoor is een optimale stabiliteit en performance van het platform gerealiseerd.

Het geïntegreerde platform bestaat uit vier onderdelen. Fit on Customs waarbinnen alle Nederlandse douaneprocedures zijn ondergebracht en waarin inmiddels ook de Belgisch procedures worden geïmplementeerd. Fit on Warehousing voor de diverse types entrepot administratie en high-end WMS functionaliteiten. Fit on Forwarding met krachtige modules voor lucht en zeevracht expediteurs en Fit on Tracking ten behoeve van ordermanagement en portals.

Met het platform worden dagelijks zo’n 180 logistiek dienstverleners binnen allerlei sectoren ondersteund. 

Onze klanten

Webdesign: Rex Media