The only logistics software to fit on your business

header7.jpg

NL Digital Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NL Digital Voorwaarden (2020) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de NL Digital Voorwaarden ontvangen te hebben op een zodanige wijze, dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming, en met deze Voorwaarden akkoord te gaan.

Download hier de volledige NL Digital Voorwaarden

Webdesign: Rex Media